Privatësia juaj është shumë e rëndesishme për ne.

Produktet do të vijnë tek ju me paketime diskrete, në kuti kartoni apo zarfe krejtësisht të thjeshta. Nuk ekziston absolutisht asnjë mënyrë që tregon se çfarë ka brenda në pako dhe cili ështe dërguesi. I vetmi person që do te emocionohet nga produkti jeni vetëm ju.

3

Paketim dhurate per femra

Paketim dhurate per meshkuj