Si mund të paguaj?

Me Para ne Dorë (Cash)
Ju mund të paguani porosinë tuaj me “para në dorë” tek korrieri, në momentin që bëhet dorëzimi i porosisë.

Me Trasfertë Banpenise
Ju mund të paguani porosinë tuaj me transfertë banpenise. Të dhënat e bankës për të mundësuar transfertën do j’u shfaqen gjatë proçedurës së blerjes.