Sa zgjat dorëzimi i produktit nga moment i porosisë?

Në Tiranë produktet dorëzohen brenda 24 orëve.

Në qytetet e tjera brenda 2-3 ditë pune.