Çfarë forme do të ketë pako ime?

Produktet do të vijnë tek ju me paketime diskrete, në kuti kartoni apo zarfe krejtësisht të thjeshta.

Nuk ekziston absolutisht asnjë mënyrë që tregon se çfarë ka brenda në pako dhe cili ështe dërguesi.