A mund të anulloj një porosi të bërë?

Po, ju mund ta anulloni porosinë në çdo moment pa patur asnjë kosto ekstra. Mjafton të kontaktoni me ne nëpermjet e-mail apo numrit të kontaktit.