FAQs

Po, ju mund ta ktheni produktin brenda 24 orëve nga momenti i marrjes, sipas kushteve të mëposhtme:
  • Nëse produkti vjen tek ju i dëmtuar, me defekt, apo nuk përputhet me përshkrimin dhe specifikimet e dhëna, ju mund ta ktheni atë, ta zëvendësoni menjëherë (nëse është gjendje) ose të merrni paratë që e keni blerë. Nëse reklamimi i produktit nuk bëhet brenda 24 orëve atëhere ju nuk keni më të drejtë ta ktheni atë.
  • Nëse doni ta ktheni produktin sepse nuk ju pëlqen apo për ndonjë arsye tjetër, ju mund ta ndërroni atë me një produkt tjetër me vlerë të njëjtë apo më të madhe. Produkti që doni të ktheni duhet të jetë i papërdorur, i padëmtuar në formë apo ambalazh, ashtu sikurse ju e keni marrë. Në këtë rast, Blerësi është përgjegjës për të gjitha kostot e transportit.
Po, ju mund ta anulloni porosinë në çdo moment pa patur asnjë kosto ekstra. Mjafton të kontaktoni me ne nëpermjet e-mail apo numrit të kontaktit.
Lodrat e sexit janë të përbëra nga materiale të ndryshme, kryeshisht nga Silicone, Latex, PVC, ABS, PU, TPE/TPR, Acrylic. Për më shumë informacion në lidhje me materialet e përdorura klikoni në menunë Informacion mbi materialet.
  • PAYPAL - Lideri botëror në pagesat online. PayPal është mënyra më e sigurt, më e thjeshtë dhe më komode për të dërguar dhe për të marrë pagesa.
  • CASH - Ju mund te paguani produktin me “para në dorë” tek korrieri, në momentin që bëhet dorëzimi i produktit.
  • Me Trasfertë Bankare - Ju mund të paguani porosinë tuaj me transfertë bankare. Të dhënat e bankës për të mundësuar transfertën do j'u shfaqen gjatë proçedurës së blerjes.
Produktet do të vijnë tek ju me paketime diskrete, në kuti kartoni apo zarfe krejtësisht të thjeshta.Nuk ekziston absolutisht asnjë mënyrë që tregon se çfarë ka brenda në pako dhe cili ështe dërguesi.
Dyqani jonë ndodhet tek Qëndra Tregtare Casa Italia në Tiranë.
Ne bëjmë transportin e produkteve tona në të gjitha qytetet e Shqipërisë.
Jo, në deklaratën tuaj të bankës (statement) do të shfaqet vetëm vlera të cilën keni paguar. Asnjëherë nuk do të jetë e pasqyruar emri i produktit apo lista e produkteve që mund të keni blerë.
Në Tiranë produktet dorëzohen brenda 24 orëve.Në qytetet e tjera brenda 2-3 ditë pune.